Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan.

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Anders Opgelost, D.M. Veldhuisen, Oosterenkweg 19, 7245 AA Laren, telefoonnummer 06 50 460 137, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan zijn: het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan jou vragen, en/of die we van de Rechter of het OM krijgen.
De grondslagen waarvoor jij ons toestemming geeft, zijn dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval wij vragen om jouw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor je werken en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens[1] van je/jullie nodig. De gegevens die we van jou krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming van jou is, daar teken je ook voor. Daarnaast werken we voor bepaalde berekeningen (alimentatie) met software van een software-leverancier die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Met de leverancier hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij eveneens zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen, zodat jij daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken en om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is 7 jaar, daarna worden al jouw gegevens door ons gewist c.q. vernietigd. In die periode van 7 jaar kun je altijd bij ons terecht met vragen. Ook kun je opvragen welke gegevens wij hebben en deze laten verwijderen2.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van jouw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van jouw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met jou besproken.

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gegevens die jij aan ons toevertrouwt worden als dat mogelijk is offline, dus niet in de cloud bewaard.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
  • Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Deze maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en marketingdoelstellingen monitoren via Google Analytics. We gebruiken geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  • In het geval van een online mediation werken we met jou in een beveiligde internetomgeving. Jouw gegevens worden bewaard op een server in Europa en met de beheerder van de software hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. De beveiliging van jouw gegevens wijkt verder niet af van datgene wat hierboven is beschreven.

Ten slotte: als je denkt dat wij niet juist met jouw privacygevoelige gegevens omgaan, kun je daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

 


[1] We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en in geval van scheiding de huwelijksdatum en -plaats, burgerservicenummer, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en schulden van jou en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor jij verantwoordelijk bent.

2 Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor jou kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van jouw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet.

MfN registermediator