Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is de overeenkomst (het contract), waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen ter oplossing van een bestaand of ter voorkoming van een geschil. 

Vaststellingsovereenkomsten kunnen volgens de wet afwijken van het Dwingend recht, voor zover niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde.

In de vaststellingsovereenkomst worden alle door cliënten tijdens de mediation gemaakte afspraken vastgelegd. 

De vaststellingsovereenkomst is formeel, volgens de regeling van het NMI, de afsluiting van een geslaagd mediationproces. In de overeenkomst worden de door cliënten gemaakte afspraken, die onder begeleiding van een professioneel Mediator zijn gemaakt, vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst levert geen directe executoriale titel op. Om die te verkrijgen moet de overeenkomst worden vastgelegd bij notariële akte, of worden bevestigd door een rechterlijk vonnis.

.

MfN registermediator