Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Voorbeeld ouderschapsplan

Mogelijke onderwerpen ouderschapsplan

Uitgangspunten

Denk aan:

 • Welke waarden en normen wilt u uw kinderen meegeven?
 • Welke basisuitgangspunten moeten gelden?

Het plan als groeimodel:

 • Welke afspraken wilt u met elkaar maken over de eerste periode?
  Bijv. over de periode waarin u al wel gescheiden bent, maar nog geen gescheiden huisvesting heeft.

Wonen

 • Op wiens adres worden de kinderen ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie?
 • Hoe wordt het contact van de kinderen met de andere ouder vorm gegeven?
 • Welke aanvullende afspraken wilt u daarover maken?

Overdracht / communicatie tussen de ouders

 • Hoe wilt u als ouders met elkaar communiceren?

Opvoeding

 • Welke afspraken wilt u maken over de opvoeding van uw kinderen?
 • Waarover wilt u regelmatig overleggen met elkaar?

Opvoedingsstijl

 • Welke opvoedingsstijl wilt u hanteren?
  Zorgtaken (m = moeder; v = vader)
 • Wie neemt welke taken op zich?

   kapper

 

   tandarts / huisarts

 

   kleding kopen

 

   kleding repareren

 

   kleding wassen en strijken

 

   fiets aanschaffen / onderhouden

 

   verzekeringen afsluiten

 

   toezicht bibliotheekboeken

 

   aanschaf / toedienen medicijnen

 

   aanmelden bij sportclub/muziekschool/clubs

 

   contacten met clubs

 

   betalen contributies

 

   vaststellen zakgeld

 

   uitbetalen zakgeld

 

School

 • Hoe worden de contacten met school vorm gegeven?

Beslissingen over uw kinderen

 • Welke beslissingen wilt u eerst na overleg met elkaar nemen? Denk aan:
  • Schoolkeuze
  • Doubleren
  • Remedial teaching
  • Deelname aan ………………………………………
  • Medische ingrepen
  • Mobiele telefoon
  • Oorbellen 
  • Piercings / tatoeages
  • Feestjes, tijd van thuiskomst, zelfstandig heen- en terugreizen
  • ………………………………………

Vakanties / feest- en bijzondere dagen

 • Hoe wilt u de zorg tijdens de vakanties verdelen?
 • Krijgen de kinderen een eigen reisdocument? Zoja, wie regelt dat?

Hoe wilt u omgaan met bijzondere dagen? Denk aan:

 • Verjaardagen van de kinderen, u zelf, oma’s en opa’s en andere familieleden
 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Oud en nieuw
 • Vader-/moederdag

Financiën

 • Hoe wilt u de kosten voor de zorg en opvoeding regelen voor uw kinderen?
  Denk – naast een eventuele maandelijkse bijdrage – ook aan spaarrekeningen voor de kinderen.
 • Wie ontvangt de kinderbijslag?

Nieuwe partners / kinderen

 • Wat wilt u met elkaar afspreken wanneer één van u een nieuwe partner krijgt?

Wijzigingen

 • Hoe wilt u omgaan met toekomstige wijzigingen van het plan?

Bovenstaande onderwerpen kunt u samen of ieder apart vast voorbereiden voor de mediation. Samen met de mediator worden de onderwerpen besproken en zo nodig aangevuld. Onderwerpen die u niet van belang vindt, kunt u eenvoudigweg open laten.

Anders opgelost: een ándere aanpak van problemen.

MfN registermediator