Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Subsidie voor mediation

Indien zowel uw inkomen als uw vermogen onder een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging (ander woord voor subsidie). De overheid betaalt dan mee aan de kosten van uw mediator en u betaalt zelf een vaste eigen bijdrage (en daarnaast eventuele kosten zoals griffierecht).

Uw mediator kan de toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor informatie www.rvr.org

Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand

Kom ik in aanmerking? Hieronder kunt u zelf nagaan of u (waarschijnlijk) in aanmerking komt voor een toevoeging. Dat is vaker het geval dan wordt gedacht.

Zo wordt bijvoorbeeld niet uitgegaan van uw feitelijke inkomen maar van uw fiscale inkomen. Dat is meestal lager, aangezien daarbij allerlei aftrekposten in aanmerking worden genomen zoals de hypotheekrente, alimentatie voor kinderen of ex-partner uit een eerder huwelijk en bij een ondernemer ook nog de zelfstandigenaftrek.  Hieronder vindt u de daarvoor geldende regels. Zoals u zult merken, zijn deze tamelijk ingewikkeld.

Peiljaar en inkomensbegrip
Het peiljaar voor uw inkomen en vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2014 is het peiljaar 2012. Hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eenmalige eigen bijdrage. Voor het inkomen wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen (ook wel belastbaar inkomen genoemd). Dat vindt u op uw aanslag of aangifte Inkomstenbelasting.

Gezinssituatie
Voor de inkomensgrens zijn er twee categorieën: A. alleenstaand, B. Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren). Valt u in B, dan wordt het inkomen van u en uw partner bij elkaar geteld. Let op: het gaat om het inkomen in 2012 van uw huidige partner. Het is niet van belang of u in 2012 ook al met uw huidige partner samenwoonde.

Een uitzondering vormen echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning: daarbij wordt het inkomen van uw partner buiten beschouwing gelaten. Zijn er geen minderjarige kinderen, dan geldt u als alleenstaand. Zijn er wel minderjarige kinderen, dan wordt u bij een echtscheiding of beëindiging samenwoning als alleenstaande ouder beschouwd als u bij de GBA op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind(eren). Dat geldt voor beide partners. Als u en uw partner nog bij elkaar wonen met uw kinderen (of in ieder geval bij de GBA op het zelfde adres staan ingeschreven), wordt u beiden beschouwd als alleenstaande ouders en valt u beiden met uw eigen inkomen in categorie B.

Inkomensnormen en eigen bijdrage per 1 januari 2014 (mediation)
Voor mediation geldt een lagere eigen bijdrage dan wanneer u ieder een eigen advocaat heeft.Voor de hogere inkomens is dit verschil zelfs aanzienlijk, vergelijk de tabellen hieronder.

 

A. Alleenstaand

B. Gehuwd, samenwonend, éénoudergezin

Verzamelinkomen 2012

t/m € 18.000

t/m € 25.600

t/m € 25.200

t/m € 36.100

Eigen bijdrage tot 4 uur

€ 53

€ 53

€ 53

€ 53

Eigen bijdrage 4 uur of meer

€ 53

€ 105

€ 53

€ 105


Ter vergelijking: Inkomensnormen en eigen bijdrage per 1 januari 2014 (ieder een eigen advocaat)

A. Alleenstaand

 

B. Gehuwd, samenwonend, éénoudergezin

Verzamelinkomen 2012

Eigen Bijdrage

Verzamelinkomen 2011

t/m € 18.000

€ 196 / € 340 *)

t/m € 25.200

€ 18.001 - € 18.700

€ 360 / € 412 *)

€ 25.201 - € 26.100

€ 18.701 - € 19.700

€ 514 / € 566 *)

€ 26.101 - € 27.400

€ 19.701 - € 21.600

€ 669 / € 720 *)

€ 27.401 - € 30.500

€ 21.601 - € 25.600

€ 823 / € 849 *)

€ 30.501 - € 36.100

Boven de € 25.600

Geen toevoeging

Boven de € 36.100

*) Voor familiezaken geldt sinds 01-10-2013 een hogere eigen bijdrage dan voor andere zaken. Familiezaken zijn onder meer: echtscheiding, omgang, alimentatie, beëindiging samenwoning. Het (hogere) bedrag rechts is de bijdrage voor familiezaken, het (lagere) bedrag links voor overige zaken.

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in het peiljaar meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen.

 

Vrijgesteld vermogen per persoon

 

2012 (het peiljaar)

€ 21.139

 

Bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 27.984.

Is uw inkomen of vermogen na 2012 sterk gedaald?
In 2014 wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen in 2012. Maar als uw inkomen thans veel lager is, kunt u een verzoek doen voor peiljaarverlegging naar 2014. Uw mediator kan u hierover inlichten.

Let op!
Alleen mediators die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand kunnen een toevoeging aanvragen.

Bron: http://www.dejongmoons.nl/blog

MfN registermediator