Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter

Echtparen kunnen hun scheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Dit is niet zonder risico.

Eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk
Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. De regeling is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties wordt gestuurd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Doel is de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan.

Niet bij minderjarige kinderen
Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.

Ambtenaar van de burgerlijke stand als scheidingsdeskundige
Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register.

Geregistreerd partnerschap
Verder gaan de regels voor een echtscheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand ook gelden voor het geregistreerde partnerschap. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is nu al mogelijk voor geregistreerde partners zonder kinderen. Maar het is dan wel verplicht om een overeenkomst over de beëindiging op te stellen, waarvoor de bijstand van een advocaat of notaris nodig is. In de nieuwe situatie is de overeenkomst niet meer verplicht.

34.0000 echtscheidingen per jaar
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 34.000 echtscheidingen uitgesproken, in 14.000 daarvan zijn geen minderjarigen betrokken voor wie een ouderschapsplan moet worden opgesteld. De verwachting is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in ruim de helft van die 14.000 de echtscheiding kan uitspreken.

Risico
Mensen met weinig geld zullen niet meer naar een mediator gaan, alleen naar de burgerlijke stand. Zij denken weinig of niets met elkaar te hoeven regelen. De problemen over alimentatie, de verdeling van de woning, het pensioen enz. die daarna ontstaan, zullen weer op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand via advocaten geregeld moeten worden met de nodige verharding tussen de ex-partners na verloop van tijd.
In de emotionele situatie van een scheiding lijkt het eenvoudiger om moeilijke onderwerpen zoals de financiële gevolgen te vermijden en dat kan dan. Juist in mediation worden deze onderwerpen niet vermeden, maar grondig besproken met elkaar. Dan pas is de weg open voor nieuw begin. Het plan van Teeven is een slecht plan voor mensen in een scheidingssituatie, zowel emotioneel als financieel.

Goedkoop is duurkoop
Weinig mensen zijn thuis in wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Het is daarom verstandig iemand in de arm te nemen die op de hoogte is. Zodat geen belangrijke zaken vergeten worden waar later scheve gezichten door ontstaan of het gevoel teveel weggegeven te hebben. De familiemediator is van alle markten thuis!

MfN registermediator