Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Omgaan met lager inkomen na scheiding

Cursus leert vrouwen om te gaan met lager inkomen na scheiding

 Scheiden betekent niet alleen voor veel mannen, maar ook voor een groot aantal vrouwen financieel lijden. Scheidende echtgenoten kunnen dit voorkomen door zich beter te informeren over welke gevolgen het beëindigen van hun huwelijk voor hun financiële positie zal hebben.

Sommige vrouwen kiezen er daarom voor om een financiële scheidingscursus te volgen bij financieel planner Denise Land en gedragstrainer/coach Annemarie Reintjes. De Delta Lloyd Groep Foundation financiert de training, omdat deze stichting zich sterk maakt voor de financiële redzaamheid van vrouwen.

Volgens Reintjes en Land maken veel vrouwen vooral de fout hun uitgavenpatroon na de echtscheiding niet aan te passen. Als ze tijdens het huwelijk de euro’s makkelijk lieten rollen, valt het niet mee plotseling de hand op de knip te houden. ‘Ze denken dan dat het altijd wel goed komt’, zegt Land. Maar dat is vaak niet het geval. De realiteit is namelijk dat veel vrouwen enorm in inkomsten achteruitgaan als hun man uit beeld verdwijnt. ‘Het aantal vrouwen dat in de bijstand belandt, is schrikbarend. Dat komt met name voor bij gezinnen waar de man de enige kostwinner is’, aldus Reintjes en Land.

Het is voor de cursus niet belangrijk om vooraf al veel kennis te hebben. ‘De belangrijkste eerste stap is dat elke deelneemster haar inkomsten, uitgaven, eventuele schulden en toekomstig pensioen op een rijtje kan krijgen en bereid is om te werken aan het eigen financiële gedrag.’ Voor sommigen is dat al een hele klus, beklemtoont Land. ‘Dan is alles voor hen vanwege de scheiding een enorme brij, zonder dat ze weten waar te beginnen.’ Om overzicht in de financiële chaos te krijgen, is het verzamelen van alle relevante documenten belangrijk.

De dames wordt vervolgens gevraagd of ze kunnen controleren of hun opgebouwde pensioen correct vermeld staat op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. En weten ze de hoogte van hun eigen banksaldo en eventuele schulden? Het is volgens de financiële experts allemaal nodig om te kunnen weten of een ex-echtgenote in aanmerking komt voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag. De situatie wordt ingewikkelder als vrouwen bij hun scheiding nog een koophuis bezitten met hun voormalige geliefde. ‘Bedenk in deze tijden goed of er een restschuld ontstaat op het moment dat het huis snel verkocht moet worden onder de vraagprijs’, adviseert Reintjes. Als iemand het samen gekochte huis verlaat, kan deze persoon nog twee jaar de hypotheekrente voor de helft aftrekken van de inkomstenbelasting. Daarna moet de vertrokken echtgenoot de woning in zijn IB-aangifte opnemen in box 3 en is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. ‘Dat is fiscaal een stuk minder gunstig. Dat zorgt ook voor tegenstrijdige belangen tussen echtgenoten die in scheiding liggen.’

Vrouwen leren tijdens de cursus ook om een financieel plan voor de toekomst op te stellen en na te denken over het verkrijgen van meer inkomsten. Reintjes: ‘We moedigen ze uiteraard aan om werk te vinden, als ze dat nog niet hebben. Hebben ze een laag inkomen, dan laten we zien hoe ze toeslagen kunnen aanvragen.’ Na de echtscheiding is alimentatie een belangrijke bron van inkomsten voor vrouwen. Kindalimentatie, maar ook partneralimentatie, wordt in veel gevallen betaald door de ex-man. ‘Als deze echter niet genoeg inkomen heeft, dan kan de vrouw fluiten naar het geld.’

Ook het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen kan een splijtzwam zijn. ‘Wat veel vrouwen vergeten, is dat scheidende partners het ouderdomspensioen eerlijk moeten verdelen wat tijdens het huwelijk opgebouwd is.’ Vaak heeft de man meer pensioen opgebouwd, dus is het volgens de cursusleidsters zaak voor de vrouw om assertief te zijn. Ook is het belangrijk om in het pensioenreglement na te kijken hoe het nabestaandenpensioen is geregeld. Dit is een uitkering die verkregen wordt als de partner overlijdt en wordt meestal afgeleid van het ouderdomspensioen. Als uit de regeling blijkt dat het een nabestaandenpensioen op risicobasis is, dan is er mogelijk geen uitkering voor de ex-vrouw. En wat is het beste advies dat Reintjes en Land kunnen geven? Het klinkt weinig romantisch, maar zij zeggen eensluidend: ‘Het is eigenlijk al voordat je gaat trouwen nodig om na te denken over hoe je het wilt regelen als je zou gaan scheiden.’
Huwelijkse voorwaarden dus.

Bron: De Telegraaf

MfN registermediator