Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Wetswijziging bij echtscheiding

Wetswijziging echtscheiding per 1-1-2012

Het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap van goederen wijzigt van de datum inschrijving in registers burgerlijke stand in datum indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank.

 

De wetswijziging op trouwen in gemeenschap van goederen komt er in feite op neer dat het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap van goederen verandert. Nu is het nog zo dat tijdens de echtscheidingsprocedure nog schulden kunnen worden gemaakt ten laste van de gemeenschap. Op dit moment is de datum van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand het moment waarop het huwelijk officieel eindigt. Na 1 januari 2012 zal dit de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding zijn. Voordeel van deze wijziging is dat gekochte goederen of schulden na de datum van indiening van het verzoekschrift niet meer vallen in de gemeenschap. 'In het algemeen is de wetswijziging een verbetering van vrouwen in scheiding. Er ontstaat eerder duidelijkheid over de nieuwe situatie en de verhaalsmogelijkheid voor schulden van de ex op het privévermogen van de vrouw wordt beperkt', licht financial life planner Denise Land toe.

Bron: Algemeen Dagblad 21 december 2011

MfN registermediator