Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Kind gescheiden ouders eerder crimineel

Kind gescheiden ouders eerder crimineel

Dat een echtscheiding schadelijk kan zijn voor kinderen was wel bekend, maar dat kinderen door de verstoorde band met hun ouders sneller crimineel kunnen worden, is nu ook wetenschappelijk aangetoond. Het is de belangrijkste conclusie van het onderzoek van sociologe Marieke van de Rakt van de Radboud Universiteit Nijmegen waarop zij is gepromoveerd.

“Voor mijn onderzoek heb ik de gegevens onderzocht van 8000 kinderen van ongeveer 3500 vaders die in 1977 veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. De veroordelingen varieerden van winkeldiefstal tot moord. De vaders waren toen ongeveer 25 jaar oud. Als controlegroep heb ik de gegevens van eenzelfde aantal mannen met kinderen zonder veroordeling onderzocht. Wat bleek? Allereerst ging de helft van de getrouwde vaders met een veroordeling scheiden tegen één op de vijf uit de andere groep. In beide groepen leidt de scheiding tot meer crimineel gedrag van de kinderen”, zegt Van de Rakt.
Volgens haar is de kans dat iemand in zijn leven een delict pleegt een procent. “Voor kinderen van gescheiden ouders is dat drie procent. Dat is drie keer zo veel als van kinderen zonder gescheiden ouders. Jongens pleegden meer delicten dan meisjes, maar de meisjes van gescheiden ouders kwamen vaker met justitie in aanraking dan meisjes wier ouders nog bij elkaar waren.”
“Een scheiding is vaak traumatisch voor kinderen, zeker als ze moeten verhuizen, er minder geld en ouderlijk toezicht is. Ik verwachtte tijdens het onderzoek dat een scheiding heilzaam kon zijn voor de kinderen wanneer een vader veel veroordelingen op zijn naam had. Kinderen zouden dan minder geconfronteerd worden met de criminele daden van hun vader en zelf ook minder crimineel worden, zo dacht ik, maar het tegendeel bleek het geval. Ook deze kinderen kwamen vaak met justitie in aanraking.”
Van der Rakt vermoedt dat de wijze waarop de ouders uit elkaar gaan een rol kan spelen. “Wellicht wordt de kans dat kinderen delicten plegen kleiner als ouders zonder ruzie uit elkaar gaan en beiden voor de kinderen blijven zorgen.”

Bron: Mayke Calis Stentor, 8 januari 2011

MfN registermediator