Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Twitter feeds

04 april 2022 DinyVeldhuisen: RT @ivledder: Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maa… 43 days ago from Twitter Web App

Ouders vergeten bij scheiding belang van kind

Scheiden tekent kind

Ouders vergeten bij scheiding belang van kind

Een jong meisje met reebruine ogen zit bewegingsloos aan een tafel. Voor haar een glas melk en een paar stroopwafels. Ze lijkt het niet te zien, haar blik staat op oneindig. Op haar arm een tatoeage in gotische letters: 'Je moeder maakt ons kapot'. Het is zomaar één van de beelden uit de nieuwe campagne van de Stichting Ideële Reclame SIRE. Het motto: 'Wat je zegt in een scheiding kan een kind voor altijd tekenen'.

Een scheiding, jaarlijks krijgen zeventigduizend kinderen ermee te maken. In een derde van de gevallen gaat dat gepaard met problemen die kinderen een levenlang kunnen blijven achtervolgen. Conflicten zijn de grootste boosdoener.
Op het moment dat een echtscheiding gepaard gaat met verbale conflicten en/ of psychologische gevechten, ondervindt 30 procent van de kinderen problemen op het vlak van gedrag, leren, gevoel en relaties aangaan. Dat is twee keer zo veel als bij kinderen uit een compleet gezin.

"We willen met de campagne ouders én alle mensen die er dichtbij staan - familie en vrienden - bewust maken van het belang om tijdens een scheiding het perspectief van het kind centraal te stellen", legt SIRE-voorzitter Ton Winkelman uit. "De ogen moeten geopend worden. Kinderen zijn kwetsbaar, hun thuis valt weg." Nederland telt ongeveer 35.000 echtscheidingen per jaar en ongeveer 60.000 scheidingen van ouders met bijvoorbeeld een sa­menlevingscontract. In meer dan de helft van de gevallen verloopt deze moeizaam, voor zowel ouder als kind. Dit blijkt uit het onderzoek van SIRE onder 750 respondenten. "Ouders laten soms vreselijke dingen uit hun mond vallen, niet beseffend wat dat met het kind doet. 'Ik wou dat we nooit kinderen hadden gekregen' dat zijn woorden die jongeren niet kunnen wegrationaliseren, en met een neutraliserende opmerking van de ouder kan het gezegde ook niet meer worden goedgemaakt", aldus Winkelman.
De loyaliteitsspagaat blijkt het grootste probleem. Terwijl kinderen van beide ouders willen houden, krijgen ze het gevoel dat ook zij een keus moeten maken. Het wordt vaak een keus voor de in hun ogen meest kwetsbare ouder: 'pappa of mamma heeft mijn steun nodig'. De ander wordt dan 'de vijand'.

SIRE geeft vier adviezen aan ouders die het kind kunnen helpen: maak geen ruzie waar de kinderen bij zijn, schep voorwaarden om het kind duidelijkheid te geven. En het kind moet erop kunnen rekenen dat het van beide ouders liefde en steun krijgt.
Als laatste is het van belang dat ouders zorgen voor één lijn in de opvoeding. "Een 'huiswerkouder' en een 'partyouder' is niet wenselijk." .

Onderzoeker Spruijt: 'Een kind behoeft geen gelukkige ouders'

Bron: Jolien Storsbergen, De Stentor 29 april 2011

www.kinderenineenscheiding.nl

MfN registermediator