Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Anders omgaan met problemen helpt

Anders omgaan met problemen helpt

Ook wel eens een verschil van mening met een ander waar je samen niet meer uit komt? In het minste geval praat je gewoon niet meer met elkaar. En in het allerergste kies je voor een gang naar de rechter. Met, zowel in het eerste als in het tweede geval, alle ergernis en frustratie van dien. En vaak hoge kosten en een uitkomst waar je minder gelukkig mee bent.

Kan het ook anders?

Ja! Durf met elkaar het gesprek aan te gaan onder leiding van een neutrale derde. Laat je leiden naar de dingen waar het ècht om gaat. En zoek vervolgens samen een creatieve oplossing. Een oplossing waar je je allebei in kunt vinden. Veel slimmer toch als je met elkaar in de toekomst een werkbare verhouding wilt houden?

Mediation

Mediation heet dit. Een middel dat steeds vaker gebruikt wordt in Nederland. Of het nu om arbeidsconflicten, burenruzies of verschillen van inzicht tussen de leden van directies gaat. Mediation bij (echt-)scheiding en omgang is het meest bekend. Steeds meer mensen kiezen ervoor het heft zelf in handen te houden en hun geschil op een àndere manier op te lossen.

Anders Opgelost (Mediation Lochem)

Anders Opgelost begeleidde de afgelopen jaren vanuit het Gelderse Laren (bij Lochem) door heel Nederland geschillen tussen bazen en medewerkers, binnen samenwerkingsverbanden, over nalatenschappen, echtscheidingen, enz. Mensen worden – soms na maanden of zelfs jaren ruziën – samengebracht en gestimuleerd gezamenlijk een passende uitkomst te bedenken. Met verrassende resultaten!

Interessante weetjes

Een derde van de mediationzaken is volgens het NMI binnen vijf weken opgelost; drie kwart binnen een kwartaal. In de helft van de gevallen was er in totaal minder dan tien uur gesprekstijd nodig.

Mediation kent geen winnaars of verliezers. Daarom lijdt géén van de partijen gezichtsverlies. In een formele procedure is dit wel het geval.

Volgens het NMI eindigt 65% van de mediationzaken met een schriftelijk vastgelegde oplossing. In 5 tot 8% van de gevallen verzoenen de partijen zich zonder daarvan iets schriftelijk vast te leggen.

Anders opgelost, een ándere aanpak van problemen.

MfN registermediator